Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 05/2021: Az elektromos járművek töltésére szolgáló infrastruktúra: noha nőtt a töltőállomások száma, egyenetlen eloszlásuk megnehezíti az utazást az Unión belül

Hungarian icpdf.png 3 MB
13. 04. 2021

Ellenőrzésünk célja annak felmérése volt, hogy a Bizottság eredményes támogatást nyújtott-e az elektromos járművek feltöltésére szolgáló, nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra kiépítéséhez Unió-szerte.

Megállapításunk szerint a például a közös uniós csatlakozószabvány elterjedésének előmozdítása és a különböző töltőhálózatokhoz való hozzáférés javítása terén elért sikerek ellenére az elektromos járművekkel való közlekedést az Unión belül továbbra is sok minden gátolja. A töltőállomások elérhetősége országonként eltérő, a fizetési rendszerek nincsenek minimumkövetelmények mentén harmonizálva, és a felhasználók számára nem megfelelőek az információk. Átfogó infrastrukturális hiányelemzés híján a Bizottság eddig nem tudta biztosítani, hogy az uniós finanszírozás oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az Unió még mindig messze van a zöld megállapodás azon céljától, hogy 2025-ig 1 millió töltőpont legyen elérhető, és nem rendelkezik az elektromobilitásra vonatkozó átfogó stratégiai ütemtervvel sem.

Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg az Európai Bizottságnak, amelyek elősegíthetik a nyilvánosan elérhető töltőinfrastruktúra kiépítését az Unió egész területén.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.