Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 06/2021: A 2007–2013-as időszak kohéziós politikát szolgáló pénzügyi eszközeinek lezárása: az ellenőrzések összességében eredményesek voltak, de még vannak hibák

Hungarian icpdf.png 2 MB
29. 04. 2021

A 2007–2013-as programozási időszakban a pénzügyi eszközök fontos módját jelentették a kohéziós politika finanszírozásának. Az ezen eszközökre vonatkozó korábbi ellenőrzéseink számos hibát és hiányosságot tártak fel a végrehajtás során. A Bizottság kijelentette, hogy ezeket a hiányosságokat a lezáráskor fogja orvosolni.

Megállapítottuk, hogy a Bizottság és a tagállamok összességében megtették az ilyen kiadások támogathatóságának lezáráskori ellenőrzéséhez szükséges lépéseket. Bár találtunk pénzügyi hatással járó hibákat, munkájuk összességében eredményes volt. Noha az általunk azonosított hiányosságok többségét a 2014–2020-as időszak tekintetében orvosolták, javasoljuk, hogy a Bizottság adjon útmutatást az ellenőrzések során feltárt leggyakoribb hibákkal kapcsolatban. Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság egészítse ki az ellenőrző hatóságoknak nyújtott iránymutatásait, pontosítva, hogy azok hogyan nyújtsanak bizonyosságot a pénzügyi eszközök kiadásainak lezáráskori támogathatóságáról.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.