Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 07/2021: A Galileo és a Kopernikusz uniós űrprogramok: a szolgáltatásokat elindították, igénybevételüket azonban jobban kell ösztönözni

Hungarian icpdf.png 4 MB
21. 04. 2021

A Galileo globális navigációs műholdrendszer és a Kopernikusz Föld-megfigyelési program az uniós űrpolitika vezérprogramjai. Pontosabb navigációt és időzítést lehetővé tevő, értékes szolgáltatásokat és hasznos adatokat nyújtanak a Földről.

Egyelőre azonban nincs átfogó stratégia a szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére és nincs olyan fogalmi statisztikai keret sem, amely révénnek megbízhatóan értékelhetőek lennének a programok előnyei.

Hiányosságokat állapítottunk meg az igénybevétel nyomon követése terén és megjegyeztük, hogy a Galileo egyes alapvető funkciói még nem állnak rendelkezésre. A Galileo és a Kopernikusz által nyújtott szolgáltatások igénybevételét támogató több fő intézkedés célkitűzései és várható hatásai nem voltak egyértelműek, és a Bizottság csak részben használta ki a szolgáltatások ösztönzésére az uniós jogszabályokban és előírásokban rejlő lehetőségeket.

E problémák orvoslására ajánlásokat fogalmazunk meg.

​A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.