Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 08/2021: A Frontexnek a külső határok igazgatásához nyújtott támogatása: mindeddig nem eléggé eredményes

Hungarian icpdf.png 9 MB
07. 06. 2021

Ellenőrzésünk során értékeltük, hogy a Frontex eredményesen hajtott-e végre hat elsődleges tevékenysége közül négyet és elősegítette-e az európai integrált határigazgatás megvalósítását, és ezáltal támogatta-e a tagállamokat az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzésében, felderítésében és az azokra való reagálásban. Megvizsgáltuk továbbá, hogy a Frontex mennyire felkészült az új és kibővített 2019. évi megbízatásának teljesítésére.

Következtetésünk szerint a Frontex által az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben a tagállamok / schengeni társult országok számára nyújtott támogatás nem kellően eredményes. Megállapításunk szerint a Frontex a 2016. évi megbízatását nem teljesítette hiánytalanul, illetve a Frontex 2019. évi megbízatásával kapcsolatban felhívtuk a figyelmet több kockázatra.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.