Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 11/2021: Rendkívüli támogatás az uniós tejtermelőknek 2014 és 2016 között - Fokozható még a hatékonyság

Hungarian icpdf.png 3 MB
24. 06. 2021

A 2014. év eleji csúcsot követően az uniós tejtermelők által a termékeikért kapott átlagár csökkenésnek indult. 2016 közepén az árak újból emelkedni kezdtek.

A közös agrárpolitika több eszközzel is rendelkezik a piac zavarainak kezelésére. A közvetlen kifizetések stabilizációs szerepet töltenek be, mivel állandó bevételt biztosítanak a mezőgazdasági termelőknek. Ez a „biztonsági háló” az árak támogatására törekszik azáltal, hogy ideiglenesen kivonja a tejtermék-többletet a piacról. A Bizottság a piaci zavarok veszélyének kivédésére elfogadhat rendkívüli intézkedéseket is: erre 2014 és 2016 között sor került.

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai eredményes válaszlépésekkel reagáltak-e a 2014–2016-os tejpiaci zavarokra. Összességében azt állapítottuk meg, hogy a Bizottság és a tagállamok átfogó intézkedéseket hoztak a mezőgazdasági termelők piaci zavarok során való megsegítésére, azonban általában nem végeztek elégséges elemzést ahhoz, hogy meg lehessen határozni a szükséges támogatás mértékét és célcsoportját.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.