Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 23/2021: Az Ukrajnában magas szinten elkövetett korrupció csökkentése: léteznek uniós kezdeményezések, de eredményeik még elégtelenek

Hungarian icpdf.png 6 MB
23. 09. 2021

Ukrajna hosszú évek óta szenved a korrupciótól és az állam foglyul ejtésétől. Ellenőrzésünk értékelte, hogy az uniós támogatás eredményes volt-e az Ukrajnában magas szinten elkövetett korrupció elleni küzdelemben. Noha az Unió több kezdeményezés révén igyekezett csökkenteni a korrupciós lehetőségeket, megállapításunk szerint a magas szinten elkövetett korrupció továbbra is súlyos probléma Ukrajnában. Több ajánlást teszünk az uniós támogatás tökéletesítésére; az egyik legfontosabb az, hogy konkrét intézkedések megtervezésével és végrehajtásával nemcsak a magas szinten elkövetett korrupciót (többek között az oligarchikus struktúrát) kell célba venni, hanem a szabad és tisztességes verseny akadályainak megszüntetésére is törekedni kell.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.