Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

26/2021. sz. különjelentés: Az uniós kohéziós politika kiadásainak szabályszerűsége: A Bizottság által évente közzétett minimális becsült hibaszint nem végleges

Hungarian icpdf.png 1 MB
23. 11. 2021

​​A kohéziós politika kiadásai teszik ki az uniós költségvetés egyik legnagyobb részét. Ezen a szakpolitikai területen a szabálytalan kiadások kockázata magasnak tekinthető. A kohéziós kiadásokra jellemző hibaszintről adott releváns és megbízható becslés ezért alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Bizottság nyilvánosságra hozhassa és nyomon követhesse, hogy az e szakpolitikai területre fordított kiadások megfelelnek-e a jogi rendelkezéseknek. Megállapításaink alapján elmondható, hogy az érintett főigazgatóságok éves tevékenységi jelentéseiben, valamint a Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésében közzétett, erre a területre vonatkozó fő teljesítménymutatók a minimális hibaszintet fejezik ki, és még nem véglegesek. Ennek oka, hogy szabályszerűségi ellenőrzései során a Bizottság csak korlátozott mértékben fedi le mind az operatív programokat, mind a műveleteket, emellett a dokumentumalapú felülvizsgálatok által biztosított hozzáadott értéket eredendő korlátok csökkentik, és a Bizottság ellenőrzési munkája is vet fel problémákat.

​​​A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.