Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

27/2021. sz. különjelentés: A turizmusnak nyújtott uniós támogatás: új stratégiai orientációra és jobb finanszírozási koncepcióra van szükség

Hungarian icpdf.png 5 MB
14. 12. 2021

A turizmus kulcsfontosságú gazdasági ágazat az Unióban. A Covid19-világjárvány drámai és példa nélküli hatást gyakorolt a turisztikai ágazatra: visszavetette a turisztikai forgalmat, így a turizmushoz kapcsolódó vállalkozások bevételeit is. E közvetlen sokkon túlmenően a turisztikai ágazatnak egyéb, hosszabb távú kihívásokkal is meg kell birkóznia az ágazat zöld és digitális átállásával, versenyképességével, fenntarthatóságával és rezilienciájával összefüggésben.

A Bizottság még 2010-ben határozta meg az Unió jelenlegi turisztikai stratégiáját. 2015-től a Covid19-világjárványig a Bizottság felülvizsgálta a turizmus prioritásait a tágabb szakpolitikai stratégiák összefüggésében, de e prioritások alapján nem készített konkrét cselekvési tervet, amely ezek megvalósítását támogatta volna. A Covid19-világjárványnak az uniós turisztikai ágazatra gyakorolt drámai hatására reagálva a Bizottság intézkedéseket kezdeményezett egy 2030-ra szóló turisztikai menetrend meghatározása irányában. Az ERFA turisztikai projektjeire vonatkozó elemzésünk vegyes eredményeket mutatott: egyes projektek fenntarthatóak voltak és hozzájárultak a régió turisztikai aktivitásának előmozdításához, míg mások csak csekély hatást váltottak ki. Számos esetben a kezdeti projekttervezés és az igényfelmérés, valamint a projektkiválasztási szakasz terén mutatkozó hiányosságok a projekt hatókörének szűkítéséhez, késedelmekhez és a költségek túllépéséhez vezettek a projekt végrehajtása során. A Bizottság intézkedéseket vezetett be a Covid19-válság turisztikai ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére.

Javasoljuk, hogy a Bizottság határozzon meg új uniós turisztikai stratégiát. Emellett ösztönözze a tagállamokat arra, hogy az ERFA-finanszírozású turisztikai beruházásokra alkalmazott kiválasztási eljárásaikat ezen új stratégiai orientációval összhangban alakítsák át.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.