Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

01/2022. sz. különjelentés: A nyugat-balkáni országok jogállamiságához nyújtott uniós támogatás: a törekvések ellenére nem szűntek meg egyes alapvető problémák

Hungarian icpdf.png 5 MB
10. 01. 2022

Amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke is rögzíti, a jogállamiság az európai uniós tagállamok közös értékeinek egyike, egyben az uniós tagság alapvető és szükséges feltétele. Ellenőrzésünk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az uniós csatlakozásra törekvő hat nyugat-balkáni országban eredményes volt-e a jogállamiság megszilárdításához nyújtott uniós támogatás. Megállapítottuk, hogy bár az uniós fellépés a technikai és operatív területeken hozzájárult a reformokhoz, például az igazságszolgáltatás hatékonyságának javításához és a vonatkozó jogszabályok kidolgozásához, összességében csekély hatást gyakorolt az alapvető jogállamisági reformokra a régióban. Javasoljuk, hogy a Bizottság szilárdítsa meg a jogállamisági reformok előmozdítására szolgáló mechanizmust, támogassa intenzívebben a civil társadalmi szervezeteket és a független médiaszervezeteket, erősítse meg a feltételrendszer alkalmazását, valamint fokozza a projektekkel kapcsolatos beszámolást és azok nyomon követését.

​A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.