Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

14/2022. sz. különjelentés: A Bizottság válaszintézkedései a közös agrárpolitikával kapcsolatos csalásokra: ideje behatóbban foglalkozni a gondokkal

Hungarian icpdf.png 2 MB
04. 07. 2022

​​A csalás sérti az Unió pénzügyi érdekeit, és megakadályozza, hogy az uniós források révén el lehessen érni a szakpolitikai célkitűzéseket. Ebben a jelentésben áttekintjük a közös agrárpolitikát (KAP) érintő csalási kockázatokat, és értékelést adunk a Bizottságnak a közös agrárpolitikával kapcsolatos csalásokra adott válaszáról. Következtetésünk szerint a Bizottság ugyan reagált a KAP-kiadásokat érintő egyes csalásokra, de nem kezelte eléggé proaktívan a nagyarányú jogellenes földszerzés kockázatának a KAP-kifizetésekre gyakorolt hatását, és nem volt eléggé proaktív a tagállamok csalás elleni intézkedéseinek nyomon követése és az új technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása terén sem. Javasoljuk a Bizottságnak, hogy tegyen lépéseket a csalási kockázatok és a csalás elleni intézkedések jobb megismerésére, ezt követően hasznosítsa saját értékelését, és ösztönözze aktívabban az új technológiák alkalmazását a csalások megelőzése és felderítése terén.

​A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.