-->

Gazdasági és monetáris ügyek

 

A gazdasági és pénzügyi válság rámutatott az uniós gazdasági kormányzás hiányosságaira, valamint az európai pénzügyi és bankrendszert továbbra is fenyegető kockázatokra. Az ECON bizottsággal közös törekvésünk, hogy az ebből az időszakból levont tanulságok minden szinten a lehető leghatékonyabban hasznosításra kerüljenek.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. A megtorpanó globalizációs folyamatra, valamint a szabad piaci rendszer támogatottságának a gazdasági válságot követő csökkenésére tekintettel továbbra is kihívásokra számítunk a költségvetési fenntarthatóság (egy továbbra is sérülékeny pénzügyi ágazat) területén. Kína és más jövőbeli gazdasági hatalmak felemelkedése miatt félő, hogy az uniós gazdaság relatív versenyképessége továbbra is leszállóágban marad.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.