-->

Belső piac és fogyasztóvédelem

Az áruk és szolgáltatások szabad mozgása az Unió négy alapvető szabadságának része. E területen végzett munkánk az uniós költségvetés „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” alfejezetéhez kapcsolódik.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. A nemzetközi szabályok betartása, a szabad kereskedelem és a multilateralizmus az Unió alapelvei közé tartoznak. A protekcionizmus fokozódásával ezek az elvek nyomás alá kerülnek, és új elméletek születnek arról, mit kell elérnie a szabadkereskedelemnek, mely csoportokkal szemben kell „méltányosnak” lennie, és hogyan kell osztozni a szabadkereskedelem költségein és előnyein.

Másfelől az Unión kívüli kereskedelmi lehetőségek beszűkülésével az uniós belső piac egyre több előnyt jelent a nemzetgazdaságok számára. Mindazonáltal még most, több mint 20 évvel az egységes piacra vonatkozó kezdeményezés elindítása után is számos akadály áll az áruk és szolgáltatások tagállamok közötti szabad áramlásának útjában.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.