Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 21/2016: ES pasirengimo narystei pagalba Vakarų Balkanų gebėjimams stiprinti. Bendrasis auditas

Lithuanian icpdf.png 1 MB
13-09-2016

ES plėtros politika Vakarų Balkanuose apėmė šešias Europos šalis, kurios istoriškai nukentėjo dėl didelių etninių, politinių ir ekonominių konfliktų, ir siekia įstoti į ES.

Audito Rūmai įvertino, ar Komisija veiksmingai valdė PNPP Vakarų Balkanuose teisinės valstybės ir viešojo administravimo srityse ir ar ji tikrai sustiprino regiono administracinius gebėjimus. Audito Rūmai taip pat išnagrinėjo ES–Vakarų Balkanų politinio dialogo pasiektus rezultatus stiprinant administracinius gebėjimus.