Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 02/2017: Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų

Lithuanian icpdf.png 2 MB
05-04-2017

Partnerystės susitarimai yra ES valstybių narių strateginiai investicijų planai, kuriuose nurodomi Europos struktūrinių ir investicijų fondų išlaidų prioritetai 2014–2020 m. programos laikotarpiu. Šioje ataskaitoje mes išnagrinėjome, ar Europos Komisijos ir kiekvienos valstybės narės pasirašyti partnerystės susitarimai padeda veiksmingiau nustatytam tikslui naudoti fondus, kurių bendra finansavimo suma sudaro 350 milijardų eurų.

Mes nustatėme, kad nepaisant iš pradžių iškilusių sunkumų, Komisija ir valstybės narės tikslingiau panaudojo fondus augimui ir darbo vietoms skatinti, geriau nustatė investicijų poreikius ir sėkmingai atsižvelgė į juos nustatydamos tikslus ir siektinus rezultatus. Jos patvirtino poreikiams patenkinti skirtus veiksmus ir nustatė į susitarimus įtrauktų programų išdirbius. Tačiau buvo parengta nereikalingai daug veiksmingumo rodiklių ir nebuvo suderintas skirtingų fondų veiksmingumo vertinimas. Mes pateikiame keletą rekomendacijų Komisijai ir valstybėms narėms, kad būtų pagerintas susitarimų vykdymas.