Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 20/2019: Sienų kontrolę padedančios užtikrinti ES informacinės sistemos – veiksminga priemonė, tačiau daugiau dėmesio reikia skirti savalaikiams ir išsamiems duomenims

Lithuanian icpdf.png 3 MB
11-11-2019

Panaikinus Šengeno erdvės vidaus sienų patikrinimus kertant sieną, tapo svarbesnė veiksminga Šengeno erdvės išorės sienų kontrolė ir stebėjimas. Siekdama padėti sienos apsaugos pareigūnams jas kontroliuoti, ES sukūrė keletą informacinių sistemų. Mūsų audito metu buvo tikrinama, ar pagrindinės ES vidaus saugumo informacinės sistemos efektyviai padeda užtikrinti sienų kontrolę. Nustatėme, kad sienos apsaugos pareigūnai, atlikdami patikrinimus kertant sieną, vis daugiau naudojasi ir remiasi šiomis sistemomis. Tačiau šiuo metu kai kurie duomenys nėra įtraukiami į šias sistemas, o kiti duomenys yra neišsamūs arba nėra įvedami laiku. Todėl mažėja patikrinimų kertant sieną efektyvumas. Pateikiame keletą rekomendacijų, pavyzdžiui, kaip pagerinti duomenų kokybės procedūras, sumažinti duomenų įvedimo vėlavimus, ir kuo skubiau ištaisyti nustatytus trūkumus.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.