Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Ataskaita dėl 2018 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal reglamentą

Lithuanian icpdf.png 1 MB
27-11-2019

Bendras pertvarkymo mechanizmas yra euro zonos žlungančių bankų pertvarkymui valdyti skirta ES sistema, kurioje centrinį vaidmenį atlieka Bendra pertvarkymo valdyba (BPV). Kiti svarbūs veikėjai yra Komisija ir Taryba. BPV atlieka Bendro pertvarkymo fondo (BPF), kuris gali būti naudojamas vykdant bankų pertvarkymus, priežiūrą. EAR turi pareigą kasmet teikti ataskaitą dėl susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

Iki šiol BPF nebuvo panaudotas, tačiau iškyla daug teisinių sunkumų, susijusių su pirmuoju pertvarkymu ir kitais sprendimais bei ex ante įnašais į BPF. 2018 finansiniais metais BPV nurodė neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su teisiniais sunkumais dėl ex ante įnašų, bet nenurodė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su pertvarkymo sprendimu. Neradome įrodymų, kurie prieštarautų BPV vertinimui, tačiau teikiame dvi rekomendacijas dėl BPV rengiamų neapibrėžtųjų įsipareigojimų ataskaitų.