Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 08/2020: ES investicijos į kultūros objektus – didesnio sutelktumo ir koordinavimo vertas klausimas

Lithuanian icpdf.png 5 MB
23-04-2020

Kaip nustatyta Sutartyje, bendras ES tikslas kultūros srityje – gerbti savo turtingą kultūros įvairovę ir užtikrinti, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Kultūros sritis iš esmės priklauso valstybių narių kompetencijai, o Sąjunga gali tik paskatinti valstybes nares bendradarbiauti ir paremti ar papildyti jų veiksmus.

Vertinome ERPF investicijų į kultūros objektus ekonominį, socialinį ir kultūrinį poveikį ir kultūros objektų finansinį bei fizinį tvarumą. Patikrinome Komisijos darbą ir įvertinome septyniose valstybėse narėse įgyvendintus 27 projektus.

Atlikus auditą padaryta išvada, kad siekiant užtikrinti ERPF investicijų į kultūros objektus veiksmingumą ir tvarumą dabartinėje sistemoje trūksta sutelktumo ir reikia didesnio koordinavimo.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.