Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 01/2022: ES parama teisinei valstybei Vakarų Balkanuose: nepaisant pastangų, esminės problemos neišspręstos

Lithuanian icpdf.png 4 MB
10-01-2022

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų ES valstybių narių vertybių ir yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Be to, tai yra esminė ir būtina ES narystės sąlyga. Atlikome auditą, kad išsiaiškintume, ar ES parama teisinei valstybei šešiose Vakarų Balkanų šalyse, siekiančiose įstoti į ES, buvo veiksminga. Nustatėme, kad, nors ES savo veiksmais prisidėjo prie reformų techninėse ir veiklos srityse, pavyzdžiui, gerinant teisminių institucijų efektyvumą ir rengiant atitinkamus teisės aktus, jų bendras poveikis esminėms teisinės valstybės reformoms šiame regione buvo nedidelis. Rekomenduojame, kad Komisija sustiprintų teisinės valstybės reformų skatinimo mechanizmą, padidintų paramą pilietinės visuomenės organizacijoms ir nepriklausomai žiniasklaidai, aktyviau taikytų paramos sąlygas ir griežtintų projektų ataskaitų teikimą ir stebėseną.

​Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.