Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Mūsų veikla 2021 m. - Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita

Lithuanian icpdf.png 4 MB
05-05-2022

​​Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2021 m. metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiamas Audito Rūmų darbas 2021 m. ir pateikiama informacija apie institucijos vadovybę, darbuotojus ir finansus, aprašoma, kaip 900 Audito Rūmų darbuotojų toliau teikė nepriklausomas ir objektyvias ataskaitas svarbiausiais ES ateities klausimais. Kadangi valstybės narės šiuo metu susiduria su daug netikėtų iššūkių, Audito Rūmai atlieka labai svarbų vaidmenį pabrėždami, kurie ES veiksmų aspektai yra tinkami, atkreipdami dėmesį į aspektus, kuriuos būtų galima patobulinti, ir rekomenduodami esminius pakeitimus, kad ES galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Šis darbas suteikia ES galimybę remtis savo ankstesnėmis pastangomis gerinti savo finansų valdymą ir užtikrinti, kad ES išlaidos duotų rezultatų.

2021 m. ES auditoriai toliau dirbo esant su COVID-19 susijusiems kelionių ir visuomenės sveikatos apribojimams. Jų gebėjimas atlikti auditus vietoje vis dar buvo labai ribotas. Tačiau jie prisitaikė prie naujos padėties, greitai pakeitė savo darbo metodus ir išmoko taikyti naujas priemones, kad galėtų teikti veiksmingą viešojo audito paslaugą Europos Sąjungoje.