EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2021 – ES auditas trumpai

Lithuanian icpdf.png 3 MB
13-10-2022

Apie „2021 m. ES auditą trumpai“

Leidinyje „2021 m. ES auditas trumpai“ apžvelgiamos mūsų 2021 m. metinės ataskaitos dėl ES bendrojo biudžeto ir Europos plėtros fondų, kuriose pateikiame finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Šiais metais mūsų darbas pirmą kartą apėmė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Teikiame atskirą nuomonę dėl jos išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo. Be to, šiame leidinyje apibendrinami pagrindiniai mūsų nustatyti faktai, susiję su pajamomis ir pagrindinėmis išlaidų iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondų sritimis, taip pat nustatyti faktai, susiję su biudžeto ir finansų valdymu.

Visas ataskaitas galima peržiūrėti svetainėje eca.europa.eu.

Europos Audito Rūmai yra nepriklausomas ES išorės auditorius. Mes įspėjame apie rizikos rūšis, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus bei gerąją patirtį ir teikiame gaires ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikos sričių ir programų valdymą. Savo darbu užtikriname, kad ES piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai.