Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 21/2022: Komisijos atliktas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimas - iš esmės tinkamas, bet įgyvendinimo rizikos veiksnių vis dar yra

Lithuanian icpdf.png 2 MB
08-09-2022

​​2021 m. vasario mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą, kuriuo nustatoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kurios tikslas – sušvelninti COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį. Kad gautų ES finansinę paramą, valstybės narės turi pateikti nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Patikrinome, kaip Komisija šiuos nacionalinius planus vertino ir nustatėme, kad, atsižvelgiant į proceso sudėtingumą ir laiko apribojimus, jos vertinimas yra iš esmės tinkamas. Tačiau nustatėme keletą proceso trūkumų ir rizikos veiksnių, galinčių trukdyti šiuos planus sėkmingai įgyvendinti. Teikiame keletą rekomendacijų, kaip pagerinti Komisijos procedūras, kuriomis remiantis bus atliekami būsimi vertinimai, ir apriboti rizikos veiksnius ir sunkumus, galinčius paveikti planų įgyvendinimą.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.