Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 25/2022: Bendrųjų nacionalinių pajamų, skirtų ES biudžetui finansuoti, tikrinimas

Lithuanian icpdf.png 3 MB
08-12-2022

​​Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNPj) pagrįsti nuosavi ištekliai yra pagrindinis ES biudžeto finansavimo šaltinis. Siekdama užtikrinti, kad valstybės narės mokėtų teisingą nacionalinių įnašų sumą, Komisija per daugiamečius tikrinimo ciklus tikrina jų BNPj duomenų kokybę.

Tikrinome neseniai užbaigtą 2016–2019 m. BNPj tikrinimo ciklą, kad įvertintume, ar Komisija jį valdė veiksmingai ir efektyviai. Nustatėme, kad apskritai Komisija veiksmingai nustatė didelės rizikos probleminius klausimus, tačiau ne visus juos išsprendė laiku.

Komisijai teikiame rekomendacijas, kurios visų pirma skirtos didelės rizikos probleminių klausimų prioritetams ir tolesniam tikrinimo ciklo veiksmingumui didinti.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.