-->

Nariai pranešėjai

Europos Audito Rūmų narius, kuriuos siūlo atitinkamos valstybių narų vyriausybės, skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Nariai skiriami šešerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti. Jie privalo savo pareigas vykdyti visiškai nepriklausomai ir siekdami bendro Europos Sąjungos intereso.

Be to, kad sudaro Audito Rūmų narių kolegijos dalį, nariai skiriami dirbti į vieną iš penkių kolegijų, kurių kiekviena specializuojasi skirtingose politikos srityse. Šios kolegijos priima daugumą audito ataskaitų ir nuomonių.

Kiekvienas narys taip pat yra atsakingas už konkrečias užduotis, visų pirma audito srityje. Audito darbą, po kurio parengiama ataskaita, atlieka kolegijos auditoriai. Tuomet narys pristato ataskaitą kolegijai ir (arba) visos sudėties Audito Rūmams tvirtinti, po to – Europos Parlamentui ir kitiems svarbiems instituciniams suinteresuotiesiems subjektams bei žiniasklaidai.

Daugiau informacijos apie mūsų narius rasite spustelėję toliau pateiktas nuorodas.