-->

Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga

 

Vis labiau aiškėja, kad dabartinį metodą, taikomą gamtos išteklių naudojimui ir aplinkos apsaugai, gali reikėti keisti, kad būtų atsižvelgta į ilgalaikes įtemptas padėtis, turinčias įtakos pasaulio ekosistemoms ir kasdieniam ES piliečių gyvenimui. Mūsų darbas tokiose srityse kaip klimato kaita ir tarša atspindi šią naują tikrovę. ES taip pat susiduria su naujais uždaviniais, susijusiais su visuomenės sveikata ir maisto grandine.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Mūsų aplinkos išsaugojimas, prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos mažinimas, taip pat kova su oro, dirvožemio ir vandens tarša kelia didelių problemų, kurias galima išspręsti tik bendradarbiaujant ES viduje ir už jos ribų. Tradiciškai ES yra pasaulinė lyderė visose trijose iš šių sričių, tačiau gali tekti iš naujo peržiūrėti jos politikos sričių struktūrą ir įgyvendinimą siekiant didesnio tikslingumo ir veiksmingumo.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.