Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 2/2014: Vai preferenciālie tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pārvaldīti

Īpašais ziņojums Nr. 2/2014: Vai preferenciālie tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pārvaldīti

Latvian icpdf.png 950 KB
02.05.2014

Preferenciāli tirdzniecības režīmi (PTR) ir būtisks ES tirdzniecības politikas instruments. Tirdzniecība rada ekonomiskos ieguvumus gan ES, gan tās partnervalstīm un veicina ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu jaunattīstības valstīs. Šajā ziņojumā vērtēts, vai Komisija un dalībvalstis pienācīgi pārvaldīja PTR. Ziņojumā konstatēts, ka Komisija nebija pienācīgi izvērtējusi PTR visu ekonomisko ietekmi un ka ieņēmumu iekasēšana nav pilnībā nodrošināta, jo dalībvalstu piemērotie muitas kontroles mehānismi ir vāji un arī Komisijas pārraudzība ir nepilnīga.