Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 15/2015: ĀKK un ES enerģijas instruments atjaunojamās enerģijas atbalstam Austrumāfrikā

Latvian icpdf.png 1003 KB
03.12.2015

​2004. gadā gandrīz diviem miljardiem cilvēku nebija pieejami
pienācīgi, cenu ziņā pieņemami un ilgtspējīgi
energopakalpojumi, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu stabilu
virzību uz attīstības mērķu sasniegšanu. ĀKK un ES enerģijas
instrumentu izveidoja 2005. gada jūnijā, lai veicinātu lauku un
piepilsētu nabadzīgo iedzīvotāju piekļuvi moderniem
energopakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot Subsahāras
Āfrikai un atjaunojamajai enerģijai. Šajā ziņojumā Palāta
secina, ka Komisijas darbs lielākoties ir bijis sekmīgs, tomēr
ĀKK un ES enerģijas instrumentu varēja labāk izmantot, lai
palielinātu nabadzīgo cilvēku piekļuvi atjaunojamajai enerģijai
Austrumāfrikā. Palāta ir sagatavojusi vairākus ieteikumus
attiecībā uz rūpīgāku projektu atlasi, stingrāku to uzraudzību
un ilgtspējas perspektīvu pastiprināšanu.