Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 22/2016: ES kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmas Lietuvā, Bulgārijā un Slovākijā: kopš 2011. gada ir panākts zināms progress, bet priekšā vēl svarīgi uzdevumi

Latvian icpdf.png 4 MB
20.09.2016

Astoņu padomju laikā projektētu kodolreaktoru ekspluatācijas izbeigšana Lietuvā, Bulgārijā un Slovākijā bija nosacījums, lai šīs valstis varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Palāta konstatēja, ka ES finansēšanas programmas, kuras bija izveidotas šīs prasības izpildei, nesniedza pareizos stimulus savlaicīgai un izmaksu ziņā efektīvai ekspluatācijas izbeigšanai. Ir panākts zināms progress, tomēr galvenie infrastruktūras projekti tika īstenoti ar kavēšanos, un svarīgi uzdevumi, kas saistīti ar darbu kontroles zonā, vēl ir jāizpilda. Līdz 2020. gadam ES atbalsts droši vien kopumā būs sasniedzis 3,8 miljardus EUR. Ekspluatācijas izbeigšanas aplēstās kopējās izmaksas būs vismaz 5,7 miljardi EUR. Ja iekļauj augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu galīgās apglabāšanas izmaksas, šī kopsumma varētu divkāršoties.