Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 01/2018: Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos(JASPERS) — laiks to novirzīt mērķtiecīgāk

Latvian icpdf.png 1 MB
11.01.2018

Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku 2006. gadā uzsāka jaunu iniciatīvu “Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos” (JASPERS). Iniciatīvas galvenais mērķis bija sniegt neatkarīgas bezmaksas konsultācijas dalībvalstīm, kuras pievienojās ES 2004. gadā un vēlāk, lai izstrādātu kvalitatīvus lielos projektus. Mēs konstatējām trūkumus JASPERS galveno mērķu, kā arī pienākumu un atbildības noteikšanā, un tas pakļāva riskam pārskatatbildību. Tika konstatētas arī būtiskas nepilnības jaunās neatkarīgās kvalitātes pārbaudes funkcijas izveidē, kas izraisīja lielu objektivitātes trūkuma risku. Lai gan JASPERS sekmēja projektu ātrāku apstiprināšanu un saistītās projektu dokumentācijas labāku kvalitāti, kopumā šī iniciatīva neietekmēja ES līdzekļu apguvi. JASPERS ietekme uz dalībvalstu administratīvo spēju vēl nenodrošināja lielāku neatkarību no JASPERS palīdzības. Novērotās nepilnības apvienojumā ar būtiskiem trūkumiem JASPERS darbību plānošanā, uzraudzībā un novērtēšanā apdraud iniciatīvas sekmīgu darbību, it īpaši lietderības un efektivitātes aspektā.