Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 04/2018: ES palīdzība Mjanmai/Birmai

Latvian icpdf.png 1 MB
07.02.2018

Mēs pārbaudījām ES attīstības atbalstu Mjanmai/Birmai un secinājām, ka tas bija daļēji efektīvs. ES uzņēmās vadošo lomu, atbalstot attīstības prioritātes, un valstij piešķīra ievērojamu finansējumu. Tomēr mēs ziņojam par trūkumiem Komisijas veiktajā vajadzību novērtēšanā un ES palīdzības īstenošanā.

Pamatojoties uz šajā ziņojumā sniegtajiem apsvērumiem, Palāta formulē vairākus ieteikumus, kas paredzēti, lai uzlabotu attīstības palīdzības pārvaldību.