Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 10/2019: Banku ES mēroga stresa testi: sniegts nesalīdzināms informācijas apjoms par bankām, bet vajadzīga labāka koordinācija un koncentrēšanās uz riska faktoriem

Latvian icpdf.png 2 MB
10.07.2019

Šajā ziņojumā novērtēts, kā ir īstenoti Savienības mēroga banku stresa testi, kas veikti saskaņā ar Eiropas Banku iestādei (EBI) piešķirtajām pilnvarām. Makroekonomikas stresa scenārijs bija saistīts ar ekonomiskajiem apstākļiem, kuri pasliktinājās attiecībā pret pamatscenāriju, bet satricinājums bija mazāk smags, nekā sākotnēji tika paziņots.

Satricinājuma negatīvās sekas bija koncentrētas vairākās lielās ekonomikās, no kurām lielākajā daļā pēdējās recesijas laikā bija diezgan labi rezultāti, nevis valstīs, kuras krīze skāra vissmagāk. Turklāt scenārijs nepārbaudīja bankas pret smagiem finanšu satricinājumiem, un daži svarīgi sistēmiski riski nebija pietiekami ņemti vērā.

Ņemot vērā resursu trūkumu un pašreizējo pārvaldības kārtību, EBI nevarēja nodrošināt “metožu, prakses un rezultātu salīdzināmību un uzticamību”, kā paredzēts regulā. Tā vietā EBI bija jāpaļaujas galvenokārt uz valstu uzraudzības iestādēm. Pozitīvi ir tas, ka tika publicēts liels informācijas apjoms.