Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

2018 ES aģentūru revīzijas īss apraksts

Latvian icpdf.png 5 MB
15.10.2019

Šajā dokumentā apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2018. finanšu gadu iegūti 41 ES aģentūras un citu Savienības struktūru revīzijās, ko esam veikuši atbilstoši savām pilnvarām. Ar visaptverošu pārskatu par Eiropas Savienības izveidotajām aģentūrām un izvērstiem rezultātiem par mūsu veikto aģentūru ikgadējo revīziju varat iepazīties mūsu jaunajā pārskatā par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu.