Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 16/2020: Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresētie ieteikumi pievēršas svarīgiem jautājumiem, tomēr tie jāīsteno labāk

Latvian icpdf.png 2 MB
03.09.2020

Kopš 2010. gada ir ieviests Eiropas pusgads — ES ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšanas gada cikls. Mēs konstatējām, ka Komisija savos valstu ziņojumos sniedza padziļinātu dalībvalstu ikgadējā ekonomiskā progresa analīzi, koordinēja stratēģiju “Eiropa 2020”, kā rezultātā līdz 2020. gadam tika sasniegti seši no astoņiem mērķiem, un ierosināja Padomei dalībvalstīm paredzētus attiecīgus konkrētai valstij adresētus ieteikumus. Tomēr mēs arī konstatējām zemu KVAI pilnas vai ievērojamas īstenošanas līmeni dalībvalstīs un sniedzām vairākus ieteikumus, kā uzlabot Eiropas pusgada efektivitāti un Komisijas darbu attiecībā uz procesa īstenošanu saskaņā ar regulu, proti, mērķtiecīgāk pievērsties jomām, kurās progress ir lēns (piemēram, nabadzība un pētniecība), pastiprināt KVAI īstenošanas uzraudzību un saikni starp ES līdzekļiem un KVAI, kā arī sniegt rakstiskas atgriezeniskās saites par valstu reformu programmām.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.