Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 18/2020: ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas piešķiršana ir jāizmanto mērķtiecīgāk

Latvian icpdf.png 3 MB
15.09.2020

​Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ir viena no mūsu laika galvenajām problēmām. Kā paredz ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, uzņēmumiem ir jāiegūst emisiju kvotas, kas sedz to oglekļa emisijas. Bezmaksas piešķiršana ir minēta kā pārejas metode kvotu piešķiršanai pretstatā standarta metodei (izsolei). Tomēr gan ES ETS trešajā posmā, gan ceturtajā posmā bez maksas piešķirtās kvotas joprojām veido vairāk nekā 40 % no kopējā pieejamo kvotu skaita. Mēs konstatējām, ka kvotu bezmaksas piešķiršanas mērķtiecība ir ierobežota. Mēs sniedzam ieteikumus Komisijai par mērķtiecīgāku rīcību, kā arī par to, kā labāk risināt tehniskas problēmas, pārskatot kvotu bezmaksas piešķiršanas metodiku. 

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.