Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 03/2021: Nodokļu informācijas apmaiņa Eiropas Savienībā: stabils pamats, nepilnības īstenošanā

Latvian icpdf.png 3 MB
26.01.2021

ES veicina taisnīgu un efektīvu nodokļu uzlikšanu visā vienotajā tirgū, iekasējot visus nodokļus tur, kur tie maksājami. Mēs pārbaudījām, kā Eiropas Komisija uzrauga nodokļu informācijas apmaiņas sistēmas īstenošanu un darbību un kā dalībvalstis izmanto apmaiņā iegūto informāciju. Mēs konstatējām, ka sistēma ir labi izveidota, bet vēl ir daudz darāmā attiecībā uz uzraudzību, datu kvalitātes nodrošināšanu un saņemtās informācijas izmantošanu. Mēs iesakām Komisijai paplašināt ES tiesiskā regulējuma tvērumu un pilnveidot uzraudzību un norādījumus. Mēs arī iesakām dalībvalstīm labāk izmantot saņemto informāciju.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.