Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 07/2021: Eiropas Savienības kosmosa programmas Galileo un Copernicus: pakalpojumu sniegšana ir uzsākta, taču to izmantošanai vajadzīgi turpmāki stimuli

Latvian icpdf.png 5 MB
21.04.2021

Globālā navigācijas satelītu sistēma Galileo un Zemes novērošanas programma Copernicus ir ES kosmosa politikas stūrakmeņi. Šī sistēma un programma nodrošina vērtīgus pakalpojumus, kas padara iespējamu precīzāku navigāciju un laika sinhronizāciju un sniedz vērtīgus datus par Zemi.

Tomēr trūkst visaptverošas šo pakalpojumu izmantošanas veicināšanas stratēģijas un konceptuāla statistiska satvara programmu sniegto ieguvumu ticamai novērtēšanai.

Mēs konstatējām trūkumus pakalpojumu izmantošanas uzraudzībā un novērojām, ka vēl nav pieejami daži Galileo galvenie komponenti. Vairāku Galileo un Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšanas galveno darbību mērķi un ietekme nebija skaidra, un Komisija ir tikai daļēji izmantojusi iespējas veicināt šos pakalpojumus ar ES tiesību aktiem un standartiem.

Mēs esam formulējuši ieteikums šo jautājumu uzlabošanai.

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.