Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 11/2021: Ārkārtas atbalsts ES piena ražotājiem 2014.–2016. gadā. - Iespējas uzlabot efektivitāti nākotnē

Latvian icpdf.png 4 MB
24.06.2021

​​Pēc augstākās robežas sasniegšanas 2014. gada sākumā ES piena ražotāju saņemtā vidējā cena sāka samazināties. 2016. gada vidū cenas atkal sāka paaugstināties.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver vairākus instrumentus tirgus traucējumu novēršanai. Tiešajiem maksājumiem ir stabilizācijas uzdevums, jo tie nodrošina pastāvīgu ienākumu avotu lauksaimniekiem. “Drošības tīkla” mērķis ir atbalstīt cenas, uz laiku izņemot no tirgus piena produktu pārpalikumus. Komisija var arī pieņemt ārkārtas pasākumus pret tirgus traucējumu draudiem — tā tika izdarīts laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam.

Mēs pārbaudījām, cik sekmīgi Komisija un attiecīgās dalībvalstu iestādes ir reaģējušas uz traucējumiem piena tirgū 2014.–2016. gadā. Kopumā mēs noskaidrojām, ka Komisija un dalībvalstis ir veikušas plašus pasākumus, lai palīdzētu lauksaimniekiem tirgus traucējumu laikā, taču to veiktā analīze kopumā nebija pietiekama, lai izlemtu par nepieciešamā atbalsta līmeni un mērķauditoriju.

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.