Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 21/2021: Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos: pozitīvi, taču ierobežoti rezultāti

Latvian icpdf.png 3 MB
04.10.2021

​​ES meži pilda vairākas funkcijas – tie kalpo vides, ekonomiskiem un sociāliem mērķiem. Lai gan meža platība pēdējo 30 gadu laikā ir palielinājusies, mežu stāvoklis pasliktinās. Ilgtspējīgas apsaimniekošanas prakse ir svarīga, lai mežos saglabātu biodaudzveidību un risinātu klimata pārmaiņu problēmas. Konstatējām, ka tajās jomās, kurās Eiropas Savienībai ir pilnīga kompetence rīkoties, Komisija būtu varējusi veikt stingrākus pasākumus, lai veicinātu ES mežu aizsardzību. Mēs Komisijai sniedzam ieteikumus uzlabot tās darbu, stiprināt cīņu pret nelikumīgu mežistrādi un mērķtiecīgāk vērst lauku attīstības mežsaimniecības pasākumus uz biodaudzveidību un klimata pārmaiņām.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.