Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Atzinums 2/2021 (saskaņā ar LESD 322. panta 2. punktu)

Latvian icpdf.png 754 KB
05.10.2021

par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (COM(2021) 327 final, 25.6.2021., 2021/0161 (NLE))