Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu

Latvian icpdf.png 13 MB
29.10.2021

​​Eiropas Revīzijas palāta, pabeigusi ES aģentūru 2020. finanšu gada revīziju, secina, ka ES aģentūras dažādās dalībvalstīs ir labi pielāgojušās Covid-19 pandēmijas bezprecedenta situācijai. Revidenti apstiprina, ka aģentūru finanšu pārvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, ir labā stāvoklī un ka pandēmija to nav skārusi ārkārtīgi smagi. Joprojām ir trūkumi dažu aģentūru iekšējās kontroles mehānismos, un nepilnības publiskā iepirkuma procedūrās joprojām ir galvenais pārkāpumu avots. Pandēmija nav arī veicinājusi budžeta pārvaldības un cilvēkresursu pārvaldības jautājumu virzību. Dažas aģentūras 2020. gadā saskārās ar ierobežojumiem šajās jomās.​