Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 03/2022: 5G ierīkošana Eiropas Savienībā: tīklu ieviešana kavējas, turklāt drošības jautājumi joprojām nav atrisināti

Latvian icpdf.png 15 MB
24.01.2022

​​Sagaidāms, ka laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam 5G papildinās Eiropas IKP līdz 1 triljonam EUR, un tas varētu radīt vai pārveidot līdz 20 miljoniem darbavietu visās ekonomikas nozarēs. Mēs konstatējām, ka kavēšanās apdraud 5G ieviešanas ES mērķu sasniegšanu un ka ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai risinātu drošības jautājumus. Ziņojumā mēs sniedzam Komisijai vairākus ieteikumus, kuru mērķis ir veicināt drošu 5G tīklu savlaicīgu un saskanīgu ieviešanu Eiropas Savienībā.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.