Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 09/2022: Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā ziņots

Latvian icpdf.png 4 MB
30.05.2022

ES apņēmās vismaz 20 % no sava 2014.–2020. gada budžeta izlietot klimatrīcībai. Komisija paziņoja, ka ES ir sasniegusi mērķrādītāju un ka klimata izdevumi šajā periodā sasniedza 216 miljardus EUR. Mēs konstatējām, ka paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību un klimata ziņojumos norādītā summa kopumā bija pārāk liela. Mēs aplēsām, ka izdevumi bija pārvērtēti par vismaz 72 miljardiem EUR.

Neraugoties uz plānotajiem uzlabojumiem ziņojumos par klimatrīcību 2021.–2027. gada periodā, problēmas joprojām pastāv. Mūsu ieteikumu mērķis ir uzlabot ziņošanu klimata jomā un sasaistīt ES budžeta ieguldījumu ar klimata un enerģētikas mērķiem. Mēs arī iesakām iegūt zinātniskus pierādījumus, kas pamatotu ES lauksaimniecības politikas ieguldījumu klimata jomā.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.