Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Gada pārskati par 2021. finanšu gadu

Latvian icpdf.png 11 MB
13.10.2022

Katru gadu ERP revidē ES budžeta ieņēmumus un izdevumus un sniedz atzinumu par to, kādā mērā gada pārskati ir ticami un ieņēmumi un izdevumi atbilst tiesību aktiem un noteikumiem.

ES izdevumi 2021. gadā sasniedza 181,5 miljardus EUR jeb 1,3 % no ES-27 dalībvalstu nacionālā kopienākuma kopsummas. Ņemot vērā izdevumus Atveseļošanas un noturības mehānismam (46,5 miljardi EUR), kas bija reakcija uz pandēmijas sociālekonomisko ietekmi, ES maksājumi 2021. gadā sasniedza 228,0 miljardus EUR. Par ES budžetu katru gadu atbilstoši septiņu gadu finanšu shēmai lemj Eiropas Parlaments un Padome. Aizritējušais 2021. gads bija pirmais jaunās daudzgadu finanšu shēmas gads.

Par budžeta pareizu izlietojumu pirmām kārtām atbild Eiropas Komisija līdz ar citām ES iestādēm un struktūrām. Tomēr aptuveni divām trešdaļām izdevumu – galvenokārt dabas resursiem un kohēzijai – pārvaldības pienākums tiek dalīts ar dalībvalstīm.

Mūsu revidenti pārbauda darījumu izlases, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā apmērā ieņēmumos un dažādajās izdevumu jomās ir kļūdas (“kļūdu īpatsvars").