Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 14/2022: Komisijas reakcija uz krāpšanu kopējā lauksaimniecības politikā: laiks rīkoties nopietnāk

Latvian icpdf.png 3 MB
04.07.2022

Krāpšana kaitē ES finanšu interesēm un neļauj ar ES resursiem sasniegt politikas mērķus. Šajā ziņojumā mēs apskatām krāpšanas riskus, kas skar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un novērtējam Komisijas reakciju uz krāpšanu KLP. Mēs secinām, ka Komisija ir reaģējusi uz krāpšanas gadījumiem saistībā ar KLP izdevumiem, bet nav rīkojusies pietiekami proaktīvi, lai novērstu nelikumīgas zemes sagrābšanas riska ietekmi uz KLP maksājumiem, uzraudzītu dalībvalstu krāpšanas apkarošanas pasākumus un izmantotu jauno tehnoloģiju potenciālu. Mēs iesakām Komisijai veikt darbības, kuru mērķis ir padziļināt izpratni par krāpšanas riskiem un krāpšanas apkarošanas pasākumiem, un pēc tam rīkoties saskaņā ar savu novērtējumu; iesakām arī palielināt savu lomu jaunu tehnoloģiju veicināšanā krāpšanas novēršanai un atklāšanai.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.