Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 22/2020: Il-futur tal-aġenziji tal-UE – Potenzjal għal aktar flessibbiltà u kooperazzjoni

Maltese icpdf.png 5 MB
22/10/2020

​Billi fil-passat iffukajna fuq il-prestazzjoni tal-aġenziji individwali, din hija l-ewwel valutazzjoni kumplessiva tal-QEA tal-kundizzjonijiet li ġew stabbiliti mill-UE biex tappoġġa lill-aġenziji kollha tal-UE fit-twassil tal-politika għall-benefiċċju taċ-ċittadini. L-awditu li wettaqna identifika ħtieġa għal aktar flessibbiltà f'dak li jirrigwarda l-istruttura, il-funzjonament u l-istralċ potenzjali tal-aġenziji. L-awdituri sabu wkoll li appoġġ insuffiċjenti min-naħa tal-Istati Membri, l-industrija, il-Kummissjoni jew l-aġenziji l-oħra jipprevieni lil xi aġenziji milli jwettqu bis-sħiħ ir-rwol tagħhom. Il-QEA tirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-aġenziji jevalwaw b'mod aktar għaqli l-koerenza tal-aġenziji matul il-ħajja tagħhom, u jaġġustaw ir-riżorsi kif meħtieġ; li huma jivvalutaw l-ineffiċjenzi fil-qasam ta' governanza u jtejbu r-rappurtar dwar il-prestazzjoni biex jiffukaw mhux biss fuq l-attivitajiet tal-aġenziji iżda wkoll fuq il-kontribut importanti tagħhom għall-implimentazzjoni tal-politika; u li jiffaċilitaw l-isforzi tal-aġenziji biex jikkooperaw bħala ċentri ta' kompetenza u networking.

Kull sena, il-QEA teżamina wkoll il-kontijiet tal-aġenziji kollha stabbiliti mill-UE, kif ukoll id-dħul li jirċievu u l-pagamenti li jagħmlu. Id-dokument li jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar finanzjarju għall-2019 għall-41 aġenzija tal-UE u l-korpi l-oħra tal-UE jista' jinstab hawnhekk.