Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Rapport Speċjali 25/2020: L-Unjoni tas-Swieq Kapitali – Bidu bilmod lejn għan ambizzjuż

Maltese icpdf.png 5 MB
11/11/2020

L-UE għandha, b’mod predominanti, sistema bbażata fuq self għal finanzjament tal-ekonomija reali u għalhekk isserraħ ħafna fuq ilbanek. Biex tindirizza dan, fl-2015 il-Kummissjoni nediet Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Bini tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) sabiex trawwem l-iżvilupp tas-swieq kapitali tal-UE u l-integrazzjoni tagħhom u biex tiżgura sorsi alternattivi ta’ finanzjament għannegozji, l-SMEs fost oħrajn. Il-Pjan ta’ Azzjoni kien jinkludi għadd ta’ miżuri, li ħafna minnhom jirrikjedu kooperazzjoni bejn ilparteċipanti tas-swieq, l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej. B’mod ġenerali, aħna sibna li l-Kummissjoni għamlet passi żgħar lejn l-għan tagħha li tibni s-CMU, iżda sa issa ma kinitx kapaċi tikkatalizza progress sostanzjali bil-miżuri li setgħet tieħu fi ħdan il-mandat tagħha. Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni tipproponi azzjonijiet immirati tajjeb biex tiffaċilita aktar l-aċċess tal-SMEs għas-swieq kapitali, trawwem swieq kapitali lokali aktar profondi u integrati aħjar, tindirizza l-ostakli transfruntieri ewlenin għall-investiment, tiddefinixxi objettivi speċifiċi u miżuri kritiċi, kif ukoll tiżviluppa sistema għall-monitoraġġ talimplimentazzjoni tas-CMU.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.