Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Rapport Analitiku 01/2022: It-tassazzjoni fuq l-enerġija, l-ipprezzar tal-karbonju u s-sussidji fuq l-enerġija

Maltese icpdf.png 2 MB
31/01/2022

​​Dan ir-rapport jivvaluta kif it-taxxi fuq l-enerġija, l-ipprezzar tal-karbonju u s-sussidji fuq l-enerġija huma konformi mal-objettivi klimatiċi tal-UE. It-tassazzjoni fuq l-enerġija tista’ tappoġġa l-isforzi klimatiċi, iżda l-livelli attwali tat-taxxa ma jirriflettux il-punt sa fejn is-sorsi differenti tal-enerġija jniġġsu. Is-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli żdiedu kważi erba’ darbiet matul il-perjodu 2008-2019, filwaqt li s-sussidji fuq il-fjuwils fossili baqgħu stabbli. Hemm 15-il Stat Membru li jonfqu aktar fuq is-sussidji fuq il-fjuwil fossili milli fuq is-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli. F’nofs l-2021, il-Kummissjoni ppubblikat proposta biex tiġi riveduta d-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija. Ir-rapport tagħna jiddeskrivi l-isfidi li jiffaċċjaw dawk li jfasslu l-politika meta jaġġornaw il-politiki dwar it-tassazzjoni u s-sussidji fuq l-enerġija: l-iżgurar tal-konsistenza tat-tassazzjoni fuq l-enerġija fissetturi u fil-vetturi kollha tal-enerġija; it-tnaqqis tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili u r-rikonċiljazzjoni tal-objettivi klimatiċi mal-ħtiġijiet soċjali.​