Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 18/2014: De evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid

Speciaal verslag nr. 18/2014: De evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid

Dutch icpdf.png 665 KB
11-12-2014

De evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen (ROM) maken deel uit van het kader voor resultaatgebonden verantwoordingsplicht van EuropeAid. De Rekenkamer stelde vast dat de evaluatieen ROM‑systemen van EuropeAid onvoldoende betrouwbaar zijn. Over het algemeen zijn de evaluatie- en ROM‑functies goed georganiseerd. De capaciteit van EuropeAid om de beleidsresultaten van de EU te beoordelen en te rapporteren, heeft echter te lijden onder sommige gebreken in het ontwerp en de toepassing van de systemen.