Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 19/2014: Pretoetredingssteun van de EU aan Servië

Speciaal verslag nr. 19/2014: Pretoetredingssteun van de EU aan Servië

Dutch icpdf.png 655 KB
13-01-2015

In dit verslag wordt nagegaan of de EU‑ steun — van ongeveer 1,2 miljard euro gedurende de periode 2007-2013 — doeltreffend was ter voorbereiding van Servië op het EU‑lidmaatschap. De gecontroleerde projecten leverden de geplande output op, al vertoonden zij tekortkomingen wat het ontwerp, uitvoering en duurzaamheid betreft. Over het geheel genomen concludeert de Rekenkamer dat de Commissie terecht de nadruk legt op bestuurskwesties bij het plannen van haar bijstand aan Servië, en dat de EU‑steun Servië op doeltreffende wijze helpt bij het doorvoeren van structurele hervormingen en het verbeteren van het beheer van de overheidsfinanciën.