Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Speciaal verslag nr. 9/2015: EU‑steun voor de strijd tegen foltering en voor de afschaffing van de doodstraf

Dutch icpdf.png 4 MB
24-09-2015

De EU is vastbesloten om alle vormen van foltering en mishandeling te voorkomen en uit te bannen, alsmede om de wereldwijde afschaffing van de doodstraf te bewerkstelligen. De Rekenkamer beoordeelde de doeltreffendheid van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten, waaruit subsidies worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van projecten waarmee deze doelen worden nagestreefd.

De Rekenkamer concludeert dat de geboden steun slechts ten dele doeltreffend was. Hoewel de Commissie passende behoeftenanalyses heeft gemaakt, heeft zij de steun niet optimaal gericht. Daardoor en door de ongunstige politieke context was de totale impact van de gefinancierde projecten niet optimaal. De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen aan de Commissie met betrekking tot de selectie van projectvoorstellen, de coördinatie met andere EU‑inspanningen, het kader voor prestatiemeting en de duurzaamheid van begunstigde organisaties.