Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 02/2017: De onderhandelingen van de Commissie over de partnerschapsovereenkomsten en programma’s op cohesiegebied voor de periode 2014-2020

Dutch icpdf.png 2 MB
05-04-2017

Partnerschapsovereenkomsten zijn strategische investeringsplannen voor de EU-lidstaten waarin hun nationale uitgavenprioriteiten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 worden aangegeven. In dit verslag hebben wij onderzocht of de fondsen, met een totaal financieringsvolume van 350 miljard euro, doeltreffender kunnen worden gericht dankzij de partnerschapsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de Europese Commissie en de lidstaten.

Wij hebben geconstateerd dat de Commissie en de lidstaten, ondanks aanvankelijke moeilijkheden, de middelen beter hebben gericht op groei en werkgelegenheid, en investeringsbehoeften hebben vastgesteld die met succes zijn vertaald in doelstellingen en gewenste resultaten. Zij hebben actiepunten opgesteld om te voorzien in de behoeften en de output vastgesteld van de programma’s die onder de overeenkomsten vallen. Er is echter een onnodig groot aantal prestatie-indicatoren ontwikkeld en de prestatiemeting is niet geharmoniseerd tussen de fondsen. Wij doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie en de lidstaten om de werking van de overeenkomsten te verbeteren.